กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ เมืองคอง


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2561 11:31:25     ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 126

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาชิกกลุ่ม Green For Life เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ชมนก ชมไม้ ณ ชุมชนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว วันที่ 8-9 กันยายน 2561

"เมืองคอง"  เมืองน้อยเมืองนิดที่ปิดตัวซ่อนเร้นอยู่หลังดอยหลวงเชียงดาวมาแสนนานเมืองสงบ อากาศดี ผู้คนมีความเป็นมิตร ธรรมชาติสวยงาม

เมืองคองเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ภายในหุบเขาในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากบางชนิด เช่น นกกระเต็นขาวดำใหญ่ ซึ่งเป็นนกกระเต็นชนิดขนาดใหญ่ เพราะมีความยาวถึง 43 เซนติเมตร นับว่าเป็นนกระเต็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทย และจัดเป็นนกที่หาได้ยากมากชนิดหนึ่ง ด้วยที่เป็นนกที่มีถิ่นกระจายพันธุ์ตามแถบเทือกเขาหิมาลัย เช่น ภูฐาน และกระจายไปจนถึงภาคใต้ของจีน, คาบสมุทรเกาหลี และญี่ปุ่น สำหรับในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะพบได้ในประเทศไทย, ลาว และเวียดนาม ประเทศไทยจะพบได้เฉพาะผืนป่าตะวันตก เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร อาศัยตามลำธารน้ำกลางป่าซึ่งเป็นแหล่งหากิน และได้มีการพบที่ชุมชนเมืองคองนี้ได้ไม่นาน ซึ่งกลุ่ม Green For Life ได้มองเห็นว่าควรอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไป

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ เมืองคอง ครั้งที่ 2

29/11/2561 11:48:18
40

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ เมืองคอง

13/9/2561 11:31:25
127

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office)

21/6/2561 11:59:13
85

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้ารดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

1/5/2561 13:05:23
66

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 1st MJU Run For Science 2018

28/3/2561 15:44:24
183

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

28/3/2561 15:43:44
122

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13/3/2561 0:22:59
286

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด

13/3/2561 0:15:41
118

วันไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

6/12/2560 13:21:03
106

การจัดนิทรรศการ สวทช.

6/12/2560 13:18:40
106