นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 1st MJU Run For Science 2018


ปรับปรุงข้อมูล : 28/3/2561 15:44:24     ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 182

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบวันสถาปนา 25 ปี ในวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการ 1st MJU Run for Science 2018 ขึ้นในเสาร์วันที่ 24 มีนาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าบุคลากรและประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโดยผ่านกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพและสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนรักสุขภาพอีกทั้งซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายด้วย การเดิน-วิ่ง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้สะดวกเหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมวิ่งทั้งหมดเกือบ 2,000 คน โดยจะแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ Mini marathon ระยะทาง 9 km และ Fun Run ระยะทาง 3 km

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ เมืองคอง ครั้งที่ 2

29/11/2561 11:48:18
40

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ เมืองคอง

13/9/2561 11:31:25
126

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office)

21/6/2561 11:59:13
85

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้ารดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

1/5/2561 13:05:23
65

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 1st MJU Run For Science 2018

28/3/2561 15:44:24
183

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

28/3/2561 15:43:44
122

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13/3/2561 0:22:59
286

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด

13/3/2561 0:15:41
118

วันไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

6/12/2560 13:21:03
106

การจัดนิทรรศการ สวทช.

6/12/2560 13:18:40
106