กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด


ปรับปรุงข้อมูล : 13/3/2561 0:15:41     ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 129

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ เมืองคอง ครั้งที่ 2

29/11/2561 11:48:18
55

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ เมืองคอง

13/9/2561 11:31:25
143

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office)

21/6/2561 11:59:13
104

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้ารดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

1/5/2561 13:05:23
80

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 1st MJU Run For Science 2018

28/3/2561 15:44:24
204

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

28/3/2561 15:43:44
134

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13/3/2561 0:22:59
301

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด

13/3/2561 0:15:41
130

วันไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

6/12/2560 13:21:03
114

การจัดนิทรรศการ สวทช.

6/12/2560 13:18:40
117